• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
Buurtpastoraat
Korte Kenschets van het werk van het buurtpastoraat

Buurtpastoraat Utrecht stelt zich tot doel:

Op grond van het Evangelie en vanuit de opdracht van de kerk aanwezig zijn bij de mens en groepen van mensen in oude stadswijken om – vanuit hun leefsituatie – hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen, en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven.

Lees meer...
 
Geschiedenis

De geschiedenis in drie fasen (1992 – 2010)

De ontwikkeling van het buurtpastoraat laat zich beschrijven in drie fasen en in drie componenten. Wat betreft deze componenten het volgende. Vanaf de start van het buurtpastoraat was het duidelijk dat de opdrachtgevers (Aartsbisdom Utrecht en het dekenaat Utrecht) drie dingen voor ogen hadden: het ontwikkelen van een nieuwe vorm van pastoraat dat vooral in stadsbuurten een nieuwe impuls zou kunnen geven aan de aanwezigheid van kerk en pastoraat; systematische begeleiding en reflectie met behulp van wetenschappelijke onderzoekers; en de overdracht van de opgedane ervaringen en expertise naar collega (parochie)-pastores.

Lees meer...
 


 
*