• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
Stichting buurtpastoraat Utrecht

Oudegracht 33
3511 AC Utrecht

Telefoon: +31 6 471 980 72 (voorzitter bestuur Gérard Martens)
Email: info@buurtpastoraatutrecht.nl

Bankrekening NL78 RABO 0147 6825 09 Biccode bank: RABONL2U
Fiscaal nummer: 8201.06.811.L.01
KvK nummer: 302 489 96

Directeur

 

 vacature

Pastores

 

Mevrouw M.A.M. de Bree
De heer R.J.J. van Breemen MA
Mevrouw E. van Dis MA
Mevrouw H.E.H. Heidinga BA
Mevrouw S.Nieboer
De heer drs. T.P.M. Schlatmann

Medewerkers

 

frater M.J. Ruitenberg
Mevrouw M.C. Kling-Berkhout
Mevrouw J.F.M. Dresens
De heer C.A. Lauffer

Bestuur

 

De heer drs. G.A.W.Martens, voorzitter
vacant, secretaris
De heer B van 't Oever RA , penningmeester
Mevrouw drs. M. Ploeg, lid
Mevrouw J.H.M. Loomans, lid

Beloningsbeleid Stichting Buurtpastoraat Utrecht

Klachtenprocedure Stichting Buurtpastoraat Utrecht

 

De stichting Buurtpastoraat Utrecht heeft ANBI-erkenning

Stichting Buurtpastoraat Utrecht ontvangt steun van:

utrecht logo knrlogo logo-kansfonds-groen-1600px

 

 

 

En werkt samen met:

Stichting Me'kaar

 


 
*