• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
Beloningsbeleid

De buurtpastores werkzaam bij de Stichting Buurtpastoraat Utrecht worden gehonoreerd volgens de bepalingen van het Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers zoals die wordt gehanteerd in de RK Nederlandse bisdommen.

De leden van het bestuur van de stichting en de vrijwillige medewerkers kunnen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding ontvangen.

 
 
*