• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
Wanneer het tot een klacht komt

 

In de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtpastoraat worden uitgevoerd kan er iets voorvallen dat voor de buurtbewoner aanleiding geeft tot een klacht over de buurtpastor/presentiewerker of de stichting BPU als geheel. In het reglement klachtenprocedure staat beschreven hoe BPU omgaat met klachten.

Wanneer u een klacht in wil dienen richt u zich tot de klachtencoördinator:
Gérard Martens, secretaris van het Stichtingsbestuur
Email: gaw.martens@hetnet.nl
Tel: 06-47198072

Samenstelling klachtencommissie BPU

Voorzitter: dr. Bernard Höfte
Adres: Mauritslaan 72, 3454 XT De Meern
Tel: 030-6663113
Email: bhofte@casema.nl

Secretaris: vacant

Lid: drs. Cobi van Breukelen
Adres: Standerdmolen 2, 3481 AG Harmelen
Tel: 0348-508012

Lid: Marie-José Höhne-Sparborth
Adres: Lange Nieuwstraat 116, 3512 PP Utrecht
Tel:030-2318306
Email: mthohne-sparborth@hetnet.nl

Directeur Buurtpastoraat Utrecht Jan Franken is geen lid van de commissie en ondersteunt de werkzaamheden
Adres: Waterweg 227, 3731 HK De Bilt
Tel: 06-15300576
Email: lesplans.janfranken@gmail.com

Verslag klachtenregeling Stichting Buurtpastoraat Utrecht 2015-2016

 
 
*