• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
Jaarverslag

Jaarverslag 2016 – Stichting Buurtpastoraat Utrecht

Het jaarverslag van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht dat in druk verschijnt bestaat naast de delen die u (binnenkort) hieronder aantreft (in gedrukte versie linkerpagina's) uit levensechte 'verhalen' die uit de praktijk zijn opgetekend (rechter pagina's). Deze 'verhalen' laten zien hoe het werkt in de levens van mensen. Hoewel de personen en situaties die u in de verhalen ontmoet geanonimiseerd zijn achten wij toch de kans te groot dat mensen die met de wijken vertrouwd zijn soms personen zouden kunnen herkennen. Uit zorg voor de privacy van de mensen die we in het buurtpastoraat ontmoeten publiceren wij deze verhalen niet op de website.

Wilt u meelezen en meetrekken met onze drie buurtpastores door enkele wijken en straten van de stad Utrecht? Wilt u kinderen, jongeren en volwassenen ontmoeten die er wonen, spelen, opgroeien, werken, leven? Wilt u kennis maken met wat hen bezig houdt, met hun vreugde en verdriet, kracht en kwetsbaarheid? Wilt u meelezen hoe pastores schrijven en nadenken over wie en wat zij ontmoeten, over de zin en betekenis van de gebeurtenissen en levens die voorbijtrekken?

Dan nodig ik uit om een exemplaar van ons Jaarverslag over het jaar 2016 aan te vragen.

Het Jaarverslag bevat verhalen waarin mensen op elkaar betrokken raken, verbonden worden door gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen in de buurt, gemeenschap te stichten in zelfbeheer. Verhalen van meisjes en jongens, vrouwen en mannen, op zoek naar leven, herstel van zeggenschap en waardigheid. Verhalen van bewoners die al jaren te horen krijgen dat hun woning wordt gesloopt of vernieuwd, voor wie het leven ingewikkeld is geworden. Het grootste wonder is telkens opnieuw hoe mensen kracht vinden, openingen maken naar de volgende dag, het leven vieren.

 Jaarverslag 2016

Voorwoord
Daalsedijkbuurt – Rutger van Breemen
Daalsedijkbuurt- Monique de Bree
Geuzenwijk – Heleen Heidinga

Rivierenwijk/Kanaleneiland – Titus Schlatmann

Rietveldbuurt – Elizabeth van Dis

Overdracht en samenwerking

Verslag van de organisatie

Staat van baten & lasten

Bijlage: samenwerking in de buurt.

Aanvragen Jaarverslag
Organisatie
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Straat *
Postcode *
Plaats *
Vraag/opmerking
Ter controle

Jaarverslag 2015

Voorwoord
Rietveldbuurt
Eerste Daalsedijkbuurt - Hester van Soest
Eerste Daalsedijkbuurt - Monique de Bree
Rivierenwijk en Kanaleneiland
Geuzenwijk
Overdracht en Samenwerking
Jaarverslag bestuur 2015
Staat van baten en lasten 2015


Jaarverslag 2014

Voorwoord
Rivierenwijk en Kanaleneiland
Eerste Daalsedijkbuurt
Queeckhovenbuurt en Geuzenwijk
Overdracht en Samenwerking
Jaarverslag bestuur 2014
Staat van baten en lasten 2014


 

Jaarverslag 2013

Voorwoord
Rivierenwijk/Kanaleneiland 
Daalsebuurt
- Vervanging Monique de Bree
- Hester van Soest
- Evelien Regnat
Queeckhoven
Overdracht en samenwerking
Bestuur
Staat van baten en lasten 2013

 


 
*