• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
Daalsebuurt

Vervanging buurtpastor Monique de Bree

Inleiding

Toen in mei het bericht kwam dat onze collega Monique de Bree ziek was, hebben we in samenwerking met haar, met het bestuur en met Jan Franken gekeken naar hoe we haar zo goed mogelijk konden vervangen. Hester van Soest en Evelien Regnat, beiden al werkzaam in de eerste Daalse Dijkbuurt, hebben samen met Heleen Heidinga met name het werk in de buurt van Monique voor zo'n 20 uur per week vervangen. Wij geven u een inkijkje in hoe dat is gegaan en hoe wij dat hebben ervaren. Het lijkt ons zinnig omdat het laat zien hoe Monique in het werk staat en hoe je relatie gestuurd werken kunt vervangen. Als voorwaarden hebben we gevonden dat je zorgvuldig te werk gaat, goed samen nadenkt wat een goede match zal zijn en aan warme overdracht doet. Ook laat het zien hoe wij hier alle drie op onze eigen manier invulling aan hebben gegeven.

Hester van Soest

Op 2 mei belt Monique mij op met afschuwelijk nieuws. Ze heeft net de uitslag gekregen van het borstonderzoek en het is foute boel......Borstkanker in een agressieve vorm. Ze moet geopereerd en bestraald worden en ze krijgt erna zes chemobehandelingen. Zeker tot de kerst zal ze met dit alles bezig zijn en dan in het nieuwe jaar herstellen en revalideren van dit halve jaar vol ziekenhuisbezoeken, fysiotherapie, gesprekken met artsen, ziek zijn, vallen en weer opstaan...

Mijn aandeel in het jaarverslag is maar een heel klein deel ten opzichte van wat Monique de Bree ieder jaar schrijft. Het gaat over present zijn in de buurt waar ik de afgelopen 14 jaar met Monique heb samengewerkt. Ik als speeltuinwerker en Sociaal Makelaar, zoals de nieuwe functie van stichting Me'kaar (voorheen Portes) heet en zij als buurtpastor, met als uitvalsbasis speeltuin de Duizendpoot. Wat een eer en wat een uitdaging om een deel van het werk, zoals Monique het al zoveel jaren met hart en ziel doet, over te mogen nemen.

Half augustus start ik met 6 uur ziektevervanging van Monique's werk in de 1ste Daalsedijkbuurt. Ik wil met alles wat ik in huis heb en de ervaring in de samenwerking met Monique, mij inzetten om de relaties in stand te houden en in het contact zelf nieuwe relaties op te bouwen met de mensen waar Monique intensief bij betrokken was. Ik merk dat ik dit graag wil doen en heb met Monique vooraf besproken welke gezinnen wij met elkaar zullen volgen, opzoeken, ondersteunen en met elkaar zullen bespreken. Met wij bedoel ik Evelien Regnat, Heleen Heidinga en mezelf, Hester van Soest. Doordat wij uit naam van Monique aansluiten en er door de warme overdracht van Monique al een basisvertrouwen was bij de buurtbewoners, werden wij ook binnengelaten in hun levens.

Evelien

"Eef kunnen we even naar het kantoor ik wil even iets bespreken" . Het klonk indringend en vroeg: "Moet ik gaan zitten?" Waarop Monique aangaf:  "Doe maar wel. Eef, ik heb kanker".

Op dat moment leek het of de grond onder mijn voeten verdween. Hoorde ik het nu goed? "Wat... kanker?".  "Ja, ik heb borstkanker". De tranen sprongen in mijn ogen, ... ik was stil...".

Ik ben Evelien Regnat, tijdelijke vervangster van Monique de Bree. Ik ben geboren en getogen in de Daalsebuurt, opgevoed door de speeltuin en Monique. In mijn ogen is ze er altijd en doet ze wat nodig is: aansluiten, luisteren, iets met je doen waardoor je even vergeet in welke gedachten je zit. Het is normaal geworden: Monique is er en zij is er voor jou. Zelfs nu zij er niet is, varen wij als vervangsters van Monique op haar vertrouwen, want wij vertrouwen haar.

Heleen Heidinga

Dit jaar stond in het teken van transities en grote veranderingen in Utrechts Welzijnsland en bij Mitros. De grootste verandering en schok echter was het plotseling uitvallen van Monique. Dat was enorm schrikken voor haar en haar omgeving, voor buurtbewoners en ook voor mij als collega. Ik heb diepe bewondering voor hoe ze hiermee om is gegaan en nog steeds gaat. Met een enorme drive om de bewoners en de buurt zo goed mogelijk tijdelijk achter te laten, heeft ze met Hester, Evelien en mij meegedacht over haar vervanging. Daarnaast heeft ze, toen bleek dat ze kanker had, bij veel mensen in de buurt met wie zij al jarenlang een relatie heeft, zelf verteld over haar ziekte. Ook hebben we gewerkt met warme overdracht: samen naar een gezin toegaan om te kijken of ze met mij verder zouden kunnen zolang Monique even niet beschikbaar is. Het was mooi om te zien dat ik op het vertrouwen dat Monique had opgebouwd mocht voortborduren. Het is anders, want ik had nog geen geschiedenis met hen. Maar alleen al omdat ik een collega van Monique ben, werd ik toegelaten in hun levens en was er een begin van vertrouwen.

Ik heb ook een deel van haar overdracht- en onderzoekstaken overgenomen in samenwerking met de Stichting Presentie, waarover verderop in dit jaarverslag meer. In Hester en Evelien heb ik dit jaar twee kundige en fijne collega's gekregen met wie ik op het werk kon reflecteren en het delen, onmisbaar in het werken volgens de presentie-benadering. Dat neemt niet weg, dat ik Monique zeer heb gemist dit jaar.

formele_ordening_jaarverslag_Medium

 
 
*