• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
Voorwoord

Wie in Utrecht te maken heeft met de sector welzijn en zorg heeft een rommelige tijd meegemaakt. De reorganisatie heeft stadsbreed onzekerheid gegeven bij mensen die zijn aangewezen op instanties en hulpverlening om het leven dragelijk of een beetje beter te maken. Alles en iedereen moest opnieuw zijn plek vinden, elkaar leren kennen en weer een werkpraktijk opbouwen. Onze buurtpastores hebben het van nabij meegemaakt en waar mogelijk cliënten en werkers bijgestaan bij het (uit)vinden van het nieuwe welzijn. Onze buurtpastores  zijn dicht bij de mensen in de buurt gebleven, ook in de Daalsebuurt waar helaas door ziekte pastor Monique de Bree het grootste deel van het jaar niet kon werken. Presentiewerkers Hester van Soest, Evelien Regnat en collega Heleen Heidinga hebben haar vervangen en onze trouw gestalte gegeven.

Wij hopen dat dit verslag u weer zal motiveren om betrokken te blijven bij de buurtpastores en hun nabijheid aan mensen te blijven steunen.

Gérard Martens, secretaris

Utrecht, april 2014

 
 
*