• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
Hester van Soest

Hester van Soest

Mijn naam is Hester van Soest, Sociaal Makelaar van stichting Me'kaar (voorheen Portes) en  presentiewerker met als uitvalsbasis speeltuin de Duizendpoot. Door de Stichting Buurtpastoraat Utrecht ben ik gevraagd een deel van de taak en uren van Monique de Bree  te vervangen. Dit deel van het jaarverslag beschrijft mijn werk in de Daalsedijkbuurt vanaf half augustus 2013 tot en met 31 december 2013

Cijfers

- In totaal heb ik contact met zo'n 150 kinderen in de Speeltuin de Duizendpoot, waarvan 80% meisjes en 20% jongens. De meeste kinderen ken ik goed, een aantal minder en ook de intensiteit van de relatie en hoe vaak ik de kinderen ontmoet, verschilt. Het kan gaan over dagelijkse dingen die ze beleven, leren, ervaren of waar ze tegen aan lopen. Ook bespreek ik gedrag dat ik bij hen constateer waarvan ik vind dat ik dit moet bespreken: eetgedrag, onderlinge verhoudingen met anderen (spel of communicatie) of waarover ik signalen opvang uit hun leefomgeving.

-Met 30 volwassenen heb ik dagelijks contact in de speeltuin. Met 5 van hen intensief, ook bij hen thuis. Deels ondersteun ik hen in het contact met samenwerkingspartners omdat zij  uitgebreide zorg nodig hebben waarin ik niet als enige betrokken ben.

- Met 8 gezinnen heb ik wekelijks intensief contact door op bezoek te gaan naar aanleiding van een signaal van hen zelf of uit de buurt. Ook zoeken zij mij op. Met ongeveer 6 gezinnen heb ik maandelijks contact. Het varieert van een telefoontje, gedag zeggen in de buurt of een gesprek bij hen thuis. Het gaat dan over onderlinge conflicten, vragen over school, sport of over opvoeden en opgroeien.

- Met 10 jongeren en jongvolwassenen heb ik wekelijks contact. Het contact varieert van een kort tot een serieus gesprek of begeleiding naar andere hulpverlening.

- Met collega's, samenwerkingspartners heb ik om de week contact. We geven elkaar feedback, reflecteren op het werk.- Naast het contact in de buurt heb ik veel contact via de sociale media Facebook en Whatsapp. Soms voor iedereen op Facebook leesbaar en zichtbaar en soms een privé chat of een gesprek op de Whatsapp messenger. De dagelijkse gesprekken met bovenstaande buurtbewoners variëren van inhoud en thema's. Veel mensen in de buurt kampen met financiële problemen en zorgen. Van de 8 gezinnen die ik regelmatig spreek hebben er twee afgelopen jaar gebruik gemaakt van de voedselbank. Zij krijgen veel hulp rondom deze problemen van verschillende hulpverleners. In december heb ik twee gezinnen een boodschappenpakket van de Plus gegeven. Ik had daar zegels voor gespaard de maanden ervoor.

Gezinnen

Veel gezinnen kampen met financiële zorgen, gezondheidsproblemen, opvoedingsvragen en zoeken ondersteuning bij het dagelijkse leven in contact met anderen of mijden dat. En natuurlijk willen ze graag de successen delen, het leven vieren....
In mijn nieuwe functie als Sociaal Makelaar voor de stichting Me'kaar werk ik 24 uur in de 1ste Daalsedijkbuurt. Ik ken veel gezinnen die Monique aan ons overdraagt. Ik werk 14 jaar in de buurt en veel gezinnen zijn bekend door mijn werk in de speeltuin, maar ook door de intensieve samenwerking met Monique en Stichting Presentie bij het onderzoek "Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar" van Andries Baart. Dat heeft in deze buurt plaatsgevonden in 2005-2006.
Omdat ik vanuit de speeltuin werk, is het presentiewerk voor Buurtpastoraat voor mij een aanvulling op de dagen dat ik toch al in de buurt ben. Voor buurtbewoners is er een duidelijk verschil. Het grote verschil in het contact met de buurtbewoners tussen sociaal makelaar en buurtpastor zit in de onderwerpen van gesprek, de thema's en de hulpvraag. De gesprekken hebben een andere lading gekregen en de hulpvraag van de volwassenen is meer gericht op ingewikkelde thema's en onderwerpen wanneer ik de jas van de buurtpastor aan heb. Als sociaal makelaar ben ik in de speeltuin er meer voor de kinderen en de activiteiten die gericht zijn op leuke, actieve en creatieve activiteiten met de kinderen. Of voor de pedagogisch getinte vragen van ouders over opvoeding en/of conflicten met hun kind.
Voor de kinderen is het grote verschil dat Monique bij verjaardagen een cadeautje met ze gaat kopen in de stad en in de vakantie met een groepje gaat zwemmen of naar de film gaat. Dat gedeelte neemt Evelien nu vooral voor haar rekening.

Ik was verrast hoe snel mensen weten dat ik taken vanuit de rol van buurtpastor heb overgenomen en me vragen op een andere manier mee te denken, te helpen, te ondersteunen bij meer of minder ingewikkelde zaken waar ze zelf niet uitkomen. Of om alleen maar even te luisteren naar hun belevenissen en gedachten. Wanneer ik langs ga, word ik nu binnen gevraagd. Voorheen kwam ik vaak alleen aan de deur wanneer hun kind iets had gedaan wat niet kon en dan werd dit bij de voordeur besproken. Nu kom ik aan de deur om te vragen hoe het met hen gaat.

Mijn rol bij de gezinnen is vooral luisteren, meedenken in het zoeken naar oplossingen en waar nodig hulp langszij laten komen die meer deskundig is op een bepaald terrein, bijvoorbeeld werk en inkomen, juridische zaken, (langdurige) psychische klachten, enorme taalachterstand van kinderen.

Kinderen

Met een aantal kinderen heb ik regelmatig contact en ik bespreek veel met hen over hun leven, hun zorgen over het gezin waar ze in leven, de puberteit, schoolresultaten en over vrienden en vriendinnen waar wel of niet mee gepraat wordt over zorgen en veranderingen in het leven. Het kan ook gaan over sport, voeding en gezondheid.
Sommigen van deze kinderen hebben "grote mensen zorgen". Naar mijn idee hebben ze  teveel problemen van de volwassenen opgepikt. Ze lopen ermee rond en weten dat ze hiermee niet bij een ouder terecht kunnen. Ik vind het knap dat ze mij dan weten te vinden en willen horen wat ik er van vind. Of ze zoeken me op om het alleen maar kwijt te zijn.
Soms lijken kinderen rond de 12 jaar volwassener dan hun ouders, in het relativeren, analyseren en het bespreken van een ingewikkeld onderwerp. Vaak benoem ik dit in het gesprek met de kinderen. Ook dat het behoorlijk veel moed vereist om dit onderwerp met een volwassene te bespreken.

Het huiswerkgroepje is na de zomervakantie in een andere vorm doorgegaan doordat een aantal kinderen naar het voortgezet onderwijs is gegaan. Met deze meiden heb ik regelmatig contact hoe het met hen gaat. Een aantal kinderen heeft moeite met bepaalde vakken en deelt dit met mij. Soms gaat het om taal en spelling en soms over rekenen. Taal is bij de meesten van het "oude huiswerkgroepje" een aandachtspunt. Ook zijn deze meiden van tijd tot tijd aan het worstelen met hun pubertijd en hebben soms vragen over vrouw zijn.
De meiden van het huiswerkgroepje komen regelmatig in de speeltuin en dan vraag ik hen hoe het op school en in hun privéleven gaat. Soms trekken we ons even terug om met z'n tweeën te praten en/of help ik hen iets op te zoeken op internet.

In de speeltuin

In de speeltuin heb ik al spelend, sportend, knutselend of theedrinkend gesprekken met de kinderen. Soms over een onderwerp dat ze zelf aangeven soms over iets dat in de speeltuin speelt en soms een lastig onderwerp zoals pesten, overgewicht, ruzie thuis, geldproblemen of slechte resultaten op school.

Pedagogische ondersteuning

Met sommige ouders uit de buurt heb ik, thuis en in de speeltuin, opvoedingsvragen besproken: over voeding, hoe je volwassen gesprekken voert waar geen kinderen bij zijn, hoe voorbeeldgedrag en samen spelen kinderen stimuleert in hun ontwikkeling...
In mijn werk als sociaal makelaar bespreek ik deze onderwerpen dagelijks met volwassenen in de speeltuin.

Vieren van het leven

Vaak word ik uitgenodigd om feestelijkheden mee te vieren. Bij verjaardagen, geboorte, feestdagen, slagen van school, diploma/certificaat of rijbewijs.

Samenwerken met partners

De partners waar ik mee heb samengewerkt zijn collega's buurtpastoraat, Stichting Me'kaar, Basisschool de Pijlstaart, Jes030, het JAT, LeefwereldCops.

- Met collega's van het Buurtpastoraat spreken we om de week met elkaar af om te reflecteren en te delen waar we mee bezig zijn, wat goed, minder goed gaat, waar we steun van elkaar nodig hebben. Het is erg belangrijk om een maatje te hebben in het werk waar veel te doen is rondom zorg van en voor de buurtbewoners. Het delen met elkaar geeft ruimte om even afstand te nemen, de situatie vanuit een ander punt te belichten of om te overleggen wat de ander zou doen in deze situatie. Net zo goed als dat je er wilt zijn voor de buurt is het belangrijk om er voor je collega's te zijn.

- Met collega's van Me'kaar is er, wanneer nodig, wekelijks contact om elkaar te informeren over ieders eigen rol binnen een gezin en in de buurt.

- Met Basisschool de Pijlstaart  is er 4 keer per jaar een overleg met de intern begeleider en 2 keer per jaar met andere betrokkenen zoals het JAT, Schoolmaatschappelijk werk, de directie van de school, de wijkagent en Me'kaar. Daarin bespreken we kinderen die ons opvallen in de buurt, de speeltuin of op straat. Soms leidt deze zorg tot een gezamenlijk aandachtspunt of een gesprek met de ouders om een verder traject te bespreken. Uit deze besprekingen is bij twee gezinnen de Voorleesexpress in huis gevraagd om voor te lezen aan jonge kinderen met een taalachterstand. Hierbij wordt het hele gezin betrokken.
Ook kan het leiden tot een oproep van de schoolarts om ogen en oren extra te checken of om een diëtiste in te schakelen. En soms komt het zelfs tot een uitgebreidere test om te kijken wat de oorzaak is dat een kind niet mee kan komen in de klas.

- In overleg met Stade, Jes030, Me'Kaar, stichting Presentie en het Buurtpastoraat vormen we een Present buurtteam dat zoekt naar een vorm van werken die aansluit bij de buurtteams die de gemeente ontwikkelt. We onderzoeken elkaars werk en zijn een lerend buurtteam met verschillende disciplines onder een dak. We hebben een maandelijks overleg waarin we logboeken van elkaar bespreken en kritisch kijken naar de rol als professional.

- Met de Albert Heijn Konincks en Me'kaar bespreken we minimaal 2 keer per jaar samenwerkingsactiviteiten in de buurt. Vaak is "onze" Albert Heijn vaste sponsor in de buurt en speeltuin als het om eten en drinken gaat tijdens een speciale activiteit of feestdagen.

- Een aantal keren is er voor gezinnen financieel bijgesprongen door de Pech&Mazzelpot.

- Gesprekken met de jeugdpolitie en terugkoppeling in gesprekken met ouders n.a.v. onhandelbaar en agressief gedrag van een aantal jongens in de buurt waarvan de ouders niet veel kunnen of doen.

Volwassenen

In de speeltuin gaan de gesprekken met volwassenen en ook met de kinderen over samenleven, spelen, opgroeien, ontdekken, ervaren, conflicten, feesten, creativiteit, opvoedingsvragen, gezondheidszorgen, financiële problemen, lentekriebels, verliefd worden, ruzie maken, bff's, spelregels, vreedzame wijk, kinderraad, mode en muziek, vragen over welke school na de basisschool, conflicten op school met andere kinderen en leraren, onbegrip van volwassenen bij de beleving van pubers, vragen en discussies over voeding, over tv, social media, over wel of geen mobieltje of tablet/ Ipad.
De gesprekken bij de volwassen buurtbewoners thuis gaan dieper in op een specifiek probleem of onderwerp over opvoeden en voeding, maar ook over pesten. Thuis is er meer individuele aandacht voor een gesprek en tijd om door te vragen over hoe nu verder.

Gezamenlijk werk met Heleen en Evelien

In het begin hebben we elkaar veel opgezocht om te zoeken naar een vorm waarin we samen en toch ook individueel aan de slag kunnen met de gezinnen die we regelmatig zullen opzoeken. Soms hebben we telefonisch contact om te overleggen. En regelmatig zoeken we elkaar op om het werk te reflecteren.

 
 
*