• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
Evelien Regnat

Augustus – December 2013

Ik ben Evelien Regnat, tijdelijke vervanger van Monique de Bree. Mijn ervaring met de buurt en de functie die ik eerder had als speeltuinwerker, zorgt ervoor dat ik bekend ben in de buurt. Ze hoeven niet meer aan mij te wennen. Het contact dat we met Monique hadden, zorgt ervoor dat ik bekend ben met de gezinnen. Ik ben 8 uur per week beschikbaar en zet mij als presentiewerker voor de buurt en haar bewoners in.

Ik heb contacten met ongeveer 80 buurtbewoners:  kinderen, jongeren, volwassenen. Dit contact kan bestaan uit een hoi, hallo hoe is het,  tot een in de speeltuin aan tafel praten of bij mensen thuis op bezoek gaan en hen intensief begeleiden.

Toen Monique kwam vertellen dat ze ziek was, was iedereen meelevend. En nog steeds merk ik dat Monique in veel hoofden en harten aanwezig is, zowel bij kinderen als volwassenen. Ik heb de afgelopen maanden geprobeerd een relatie op te bouwen met deze buurtbewoners. De rol vanuit de speeltuin was anders. Ik heb nu meer tijd en kan zelf bepalen om aan te sluiten of even langs te gaan. Hier moest ik, vooral in het begin, erg aan wennen. Ik kon me vrijer bewegen en hoef nergens te zijn dan alleen bij de mensen in de buurt. Ik kan de tijd nemen en hoef niet op mijn horloge te kijken of ik ergens moet zijn. De relatie die Monique heeft opgebouwd met de buurtbewoners is groot. Dit merk ik als ik bij ze aanwezig ben. Ik ben welkom. Ik krijg de eerste dag al gelijk te horen wat iemand bezig houdt en wat belangrijk is. Dit vind ik persoonlijk een grote eer.

Mensen in de buurt hebben vragen over Monique en wanneer ze horen dat wij (Hester van Soest en ik) haar werk tijdelijk hebben overgenomen lijkt het net of ze doorgaan waar ze met Monique zijn gebleven.  Jullie werken met Monique dus dan is het goed. Ik vind erg mooi en waardevol om te zien, dat dit vertrouwen er is.

Voor dit jaarverslag ben ik met mijn collega's Hester van Soest en Heleen Heidinga in gesprek gegaan. We hebben de verdeling van Monique in  de categorieën kinderen, jongeren en volwassenen aangehouden, omdat dat past bij het werk.  Over elke groep schrijf ik een feitelijk deel en ook verhalen uit de buurt. Tot slot zal ik de samenwerkingsrelaties noemen.

Voorheen werkte ik in de speeltuin en zag ik de kinderen dagelijks. Nu ik één keer per week langs kom, zie ik ze wat minder. Ik probeer mijn dagen af te wisselen om de verschillende kinderen toch te ontmoeten. Door de weeks heb ik contact via WhatsApp of Facebook. Het werken met kinderen gebeurt op straat, in de speeltuin of bij hen thuis. Ik probeer een persoon te zijn die met ze speelt en geïnteresseerd is in hoe zij dingen beleven. Ik zie dat kinderen me vaker op zoeken als je ze aandacht geeft. Wanneer je in de buurt bent, komen ze dan naar je toe om te vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt.

Er zijn veel veranderingen in de buurt. De veilige speeltuin, waar de kinderen elkaar ontmoeten is aan het veranderen. We merken dat kinderen vragen of bepaalde begeleiders aanwezig zijn, want dan mogen ze van hun moeder in de speeltuin spelen. Door de veranderingen in het Welzijn, zie je dat kinderen minder in de speeltuin zijn. Er is angst dat de straatcultuur binnen komt met het recht van de sterkste. Samen met de speeltuinbegeleiders probeer ik te kijken wat we kunnen doen, om de kinderen een plek te geven waar ze zich thuis voelen. Met de kwetsbare kinderen blijven we bespreken wat er in hun leefwereld gebeurt en wat ze nodig hebben.

Kinderen

In de buurt en in de speeltuin heb ik contact met zo'n 60 kinderen. Ik zie deze kinderen in groepsverband in de speeltuin of in kleinere groepjes, tijdens een activiteit die ze hebben georganiseerd. Ook ontmoet ik kinderen individueel en in hun thuissituatie. We gebruiken verschillende manieren om deze relatie te onderhouden: via social media en telefoon, maar ook face to face.

Het contactmoment kan vluchtig zijn en/of een spelvorm aannemen. Kinderen delen hun problemen die ze ervaren in hun dagelijks leven. Thema's die aan de orde komen zijn:  pesten, discriminatie, er niet bij horen, delen. Ook positieve dingen worden gedeeld, zoals: goede cijfers op school, bij een vriend of vriendinnetje blijven spelen of het delen van dagelijkse leuke dingen die ze meegemaakt hebben. Zo kunnen ze iets hebben en zo is het weer helemaal goed:

·         Ik ben met kinderen mee gegaan naar de huisarts.

·         Ik voer gesprekken over hoe het op school gaat en wat ze beleven, wat ze moeilijk vinden en wat ze leuk vinden.

·         Ik ben bij voorstellingen aanwezig geweest met hun ouders om ze aan te moedigen en er voor ze te zijn.

·         Ik heb gesprekken over pesten en hoe ze dit kunnen voorkomen.

·         Met 4 kinderen heb ik gezwommen in Nieuwegein, waarbij een jongere mee ging als begeleiding omdat er kinderen mee waren die geen zwemdiploma hadden.

·         Met 3 kinderen ben ik gaan zwemmen in zwembad de Kwakel.

Jongeren

De kinderen die opgroeien in de buurt kennen we meestal uit de speeltuin. Het mooie is dat we al een jarenlange relatie met ze hebben. We zagen deze kinderen opgroeien tot jongeren. We hadden dagelijks of wekelijks contact. Dit maakt de drempel lager om naar mij toe te komen om even een praatje te maken. Met de ene heb ik wekelijks contact, de ander kom ik op staat tegen en dan hebben we het over wat er op die dag is gebeurd of een voorval. Het is mooi om te zien dat de jongeren zelf inzicht hebben in hoe ze vroeger waren en nu kunnen benoemen wat ze nodig hadden en wat hun heeft geholpen. Wat je dan vooral hoort is dat ze er mochten zijn, dat ze een kans kregen en dat ze terug mochten komen, dat we leuke dingen deden. Jongeren weten mij te vinden, via mail, telefoon of Whatsapp.

Rol en functie voor jongeren:

·         Ik heb meegekeken naar welke scholen ze kunnen en wat hiervoor nodig is.

·         Ik ben bij hulpverleningsgesprekken aanwezig geweest om de jongeren te versterken en bij te staan.

·         Ik ben bij gesprekken over een baantje en wat hiervoor nodig is en hoe ze dit kunnen regelen

·         Ik heb gesprekken in de thuissituaties om te verhelderen of uit te leggen wat ze zelf moeilijk vinden.

·         Ik ben mee geweest naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) om schulden inzichtelijk te maken en om de problemen waar jongeren in zitten te verhelderen en naar hen zo te vertalen dat ze het begrijpen.

·         Ik spreek met hen over identiteit, waar ze tegen aanlopen, hoe ze tegen het leven aan kijken.

·         Ik voer gesprekken over verlies in de familie en hun beleving hiervan.

Volwassenen

Met ouders heb ik wekelijks contact, met de een intensiever dan met de ander. Ik ontmoet ze in de buurt en op de straat en dan hebben we een gesprek over van alles en nog wat. Bij een ander kom ik thuis op de koffie. Mijn aanwezigheid als speeltuinbegeleider heeft ervoor gezorgd dat ik vertrouwen heb opgebouwd, dat ze mij kennen en me weten te vinden. Met dit vertrouwen kan ik mijn rol als presentiewerker verder uitbouwen.

Rol en functie voor volwassenen:

·         Ik ben mee naar de huisarts geweest voor hun kind.

·         Ik bied ondersteuning bij financiën en budgettering.

·         Ik neem brieven met ze door die ze niet begrijpen,  doordat de taal die gebruikt wordt als moeilijk wordt ervaren, of doordat ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen

·         Ik bespreek problemen thuis en met het opvoeden van kinderen

·         Ik maak verlies bespreekbaar en ondersteun en sluit aan bij het rouwproces.

·         Ik ben aanwezig bij gesprekken met andere hulpverlening om de buurtbewoner te versterken in zijn of haar positie.

·         Ik bied een luisterend oor voor problemen die zij ervaren

·         Ik mail met derden om te zorgen dan de belangen van de buurtbewoner niet worden vergeten, dat de betrokkenheid er blijft.

·         Ik breng volwassenen in contact met andere hulpverleningsinstanties

·         Ik informeer en zoek uit wat er mogelijk is om de buurtbewoner te ondersteunen zoals: mogelijkheden binnen zorgverzekering, voedselbank, U-pas etc.

Samenwerking

In het werk zijn andere organisaties van belang. Overleg kan essentieel zijn om informatie in te winnen voor buurtbewoners of hen bij te staan. Het kan ook gaan om het bespreken van kwetsbare bewoners en wat er nodig is om goede ondersteuning te bieden.

·         Ik heb contact met hulpverleners en instanties zoals: Tussenvoorziening, Amerpoort en huisarts praktijken.

·         Ik heb contact met U-centraal over verschillende gezinnen voor hulp op financieel gebied.

·         Ik heb collegiaal overleg met medewerkers van Me'kaar.

·         In overleg van het Buurtpastoraat bespreken we casussen en reflecteren.

·         Ik heb contact met Bureau jeugdzorg

·         Ik doe mee in overleg Pech & Mazzelpot, voor financiële ondersteuning van buurtbewoners als dat dringend nodig is.

 
 
*