• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
Voorwoord 2014

VOORWOORD

Beschikbaar zijn voor contact, openstaan voor een praatje en dan maar zien wat er zich verder zal ontwikkelen. Dat is wat onze buurtpastores nu al vele jaren doen. Ze doen dat op plekken in de stad waar we vermoeden dat er mensen leven die in de samenleving tussen wal en schip kunnen raken en waar er risico is dat mensen afhaken en wegduiken voor alles wat ze ervaren als ingewikkeld en moeilijk. In onze ogen verdient geen mens dat en daarom bieden we ons aan.

In dit jaarverslag kunt u belevenissen van onze pastores op de voet volgen en ook de ontwikkelingen waar ze midden in staan. Hun menslievend optrekken en hun zorg is nodig en vult aan waar de voorzieningen van de samenleving (soms) niet aan toe komen. Dat wordt breed erkend en ook positief gewaardeerd. Tegelijk ervaart het bestuur dat het faciliteren van het werk een uitdagende klus blijft.

Wij hopen dat u ons jaarverslag opnieuw met aandacht leest en wij doen u de suggestie er ook anderen op te wijzen. Want brede steun, bredere steun, blijft voor ons werk een noodzaak. En als u buurtpastoraat financieel wilt steunen dan kan dat door te doneren via www.buurtpastoraatutrecht.nl via "online donatie" op de website.

Gérard Martens, secretaris

 
 
*