• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
Voorwoord

Daar is het weer. Opnieuw een Jaarverslag van Stichting Buurtpastoraat Utrecht en het werk van de Buurtpastores. We horen ieder jaar van verschillende lezers dat ze er graag induiken, dat het boeit en ontroert en de kans biedt om de ontwikkeling van het werken vanuit de presentiebenadering mee te blijven maken.

Het verslag van 2015 heeft dan veel te bieden. Op de nieuwe plekken Hoograven en Zuilen kunt u twee buurtpastores op de voet volgen in de opbouw van het werk. Een andere pastor pakt na ziekte haar taak weer op en geeft een uniek verslag van wat zij tegenkomt in het reïntegratieproces en de vierde pastor laat zien, dat nabijheid van grote betekenis blijft bij eens begonnen "zelfbestuur".

Wij hopen dat u ons jaarverslag opnieuw met aandacht leest en wij doen u de suggestie er ook anderen op te wijzen. Want brede steun, bredere steun, blijft voor ons werk een noodzaak.

Mocht u het buurtpastoraat financieel willen steunen dan kan dat door te doneren met een 'online donatie' op onze website www.buurtpastoraatutrecht.nl

Gérard Martens, secretaris

Utrecht, februari 2016

 
 
*