• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
Eerste Daalsedijkbuurt

Hester van Soest, Presentie Werker

Het afgelopen jaar heb ik 10 uur per week Monique de Bree vervangen, terwijl zij hard heeft gewerkt aan haar verdere herstel en het opbouwen van haar werk.

Mijn Presentiewerk bestond het afgelopen jaar uit het inspelen op dat wat op dat moment nodig is voor de buurtbewoners van Pijlsweerd, rondom speeltuin de Duizendpoot. Er zijn een paar bewoners waar ik regelmatig, meestal wekelijks, even langs ga om te vragen hoe het gaat en wat er in hun leven op dat moment speelt. Dit doe ik bij deze mensen, omdat ik weet dat er veel speelt of gespeeld heeft waar zij mij bij betrokken hebben. Daarin heb ik in meer of mindere mate een rol gespeeld om er samen met hen een draaglijke vorm in te vinden. En soms ga ik langs om te delen dat wat nu wel goed gaat.

Buurt

Mijn contact in 2015 was vooral bij 3 gezinnen. Een alleenstaande moeder met uit huis wonende kinderen. Een alleenstaande moeder met 3 kinderen die met haar zus en haar moeder in één huis woont. En een volwassen zieke vrouw die haar man in de zomer verloor na een lang en naar slepend ziekbed.

Jouw rol? Mijn rol hierin was vooral dat ik de families regelmatig heb opgezocht of gebeld. Dit was soms wekelijks en soms zelfs een paar keer per week, afhankelijk van de situatie en de noodzaak om er vaker langs te gaan. En er waren periodes dat ik er een paar weken niet langs ben gegaan. Soms kon ik iets regelen door een telefoontje te plegen naar een instantie of een organisatie, soms alleen maar luisteren of mee lezen in de post die binnen was gekomen. Het valt me op dat wanneer ik spontaan langskom er altijd wel iets speelt waarin ik iets kan betekenen. Of het gaat om een kennismaking met iemand van een organisatie of instantie (thuiszorg of buurtteam medewerker) bij hen thuis, die toevallig die middag was. Of ga mee naar een locatie doordat bijvoorbeeld een kind naar een andere school moet. En soms gewoon om te horen waar de zorgen over gaan qua gezondheid of financiële zorgen.

Speeltuin

Naast het vervangen van Monique de Bree werk ik in de speeltuin als sociaal makelaar voor stichting Me'Kaar en ben voor iedereen bereikbaar op deze plek, als ik niet in de buurt rondloop.

In de speeltuin spelen kinderen na school en in vakanties de hele dag. De leeftijd van de bezoekers varieert van 0 tot 80 en ieder van hen neemt een verhaal mee. Afhankelijk van de relatie die ik heb met de bezoekers zoeken ze me op voor een hulpvraag of om te luisteren naar een verhaal. Dit maakt dat ik per dag aansluit bij dat wat mijn pad kruist. En soms moet ik een bezoek inplannen om te voorkomen dat de dag voorbij is gegaan zonder contact te hebben met diegene van wie ik weet dat er veel in zijn of haar leven speelt.

Als de tijd ontbreekt, bel ik op om te horen hoe dringend een bezoek aan huis is. Soms is dan telefoontje genoeg en soms maken we een afspraak. Dan ga ik op huisbezoek omdat het thuis veilig genoeg is om dat met mij te delen wat tijd en ruimte nodig heeft. En om op een rustige manier in gesprek te gaan zonder afgeleid te worden door situaties die zich zoal voordoen in de speeltuin. Soms is het dan goed eerst over koetjes en kalfjes te praten. Dan komt het verhaal vanzelf.

Leefwereldteam

De samenwerking en het leren van elkaar in het Leefwereldteam is inspirerend en helpt mij om kritisch te blijven kijken op mijn professionele houding in mijn werk en daarin te blijven leren en ruimte te maken om te veranderen of aan te passen.

Niet alleen naar de buurt toe, maar ook naar collega's is er altijd iets te leren van en aan elkaar. Hoe mooi is dat!

Social media

Het is in 2015 gebleken dat ik veel contact heb en mensen volg op Facebook en Whatsapp en sinds kort op Instagram. De social media neemt een steeds grotere vorm aan als het om "contact hebben" gaat. Vaak lees ik aan de berichten op Facebook of mensen een feestelijke tijd hebben of dat er iets speelt waar even aandacht voor nodig is. Er zijn mensen uit de buurt die álles op Facebook zetten. Wat ze eten, wat ze voelen en wat ze van andere mensen vinden. Deze onderwerpen kunnen een reden zijn om een bezoek te brengen of als ik ze tegen kom een gesprek aan te gaan over wat ik heb gelezen. Soms worden er ruzies uitgevochten en soms frustraties gedeeld. Maar ook feestelijke onderwerpen kunnen een reden zijn om mensen op te zoeken. En soms zijn het onderwerpen van gesprek om in een groepje aan de keukentafel te bespreken. Bijvoorbeeld het vluchtelingenbeleid. Soms proberen we dan het item wat gepost is ter discussie te stellen als we samen zijn in de speeltuin. En als het om individuele post gaat kaart ik dat onderwerp aan als ik deze persoon tegenkom. Soms ligt er een enorm verhaal achter en soms was het een impulsieve actie vanuit een emotie van dat moment.

Steeds meer sturen mensen mij op de gekste tijden een berichtje als ze iets willen weten of als ik iets voor hen kan betekenen. Dit is soms lastig omdat ik sommige dingen echt alleen in de speeltuin wil doen, bijvoorbeeld inschrijven voor een activiteit. En als ik weekend heb is het soms fijn om niet met je werk bezig te hoeven zijn. Soms is de situatie bij de buurtbewoners zo schrijnend of op z'n kop dat ik afspreek dat ik mijn telefoon aanhoud voor nood. Meestal weten ze zelf heel goed wanneer de "nood" hoog is en dan is het prima als ze me bellen of berichtjes sturen.

Armoede

Het leeft in de wijk maar is nog steeds een groot taboe. Regelmatig hoor ik en zie ik dat mensen het financieel lastig hebben, maar er wordt liever niet over gepraat. Pas als er vertrouwen is en ze het idee hebben dat je wilt meedenken om er iets aan te doen, wat bij hen past, willen ze er met me over praten. Gelukkig is er bij de gemeente steeds meer aandacht voor dit onderwerp en kunnen we samen met andere professionals zoeken naar een tijdelijke of meer structurele oplossing voor mensen met geldproblemen. Samen met het Buurtteam Jeugd en Gezin Ondiep zijn de drie gezinnen -waar ik eerder over schreef- geholpen bij hun financiële problemen. Bij de één is dat regelen dat er zorg- en huurtoeslag is aangevraagd en wordt er gekeken naar structurele hulp bij de administratie. Bij de ander is er een fonds aangeschreven om de grootste mondzorgproblemen op te lossen om op die manier een start te maken naar het aflossen van de schuld aan de zorgverzekeraar om vervolgens weer een basisverzekering te kunnen afsluiten. En het derde gezin is geholpen met vooral gesprekken met 3 gezinsleden. Daardoor kwam er meer zicht op hoe de administratie bij hen geregeld is/ wordt en wat daarin veranderd kon worden.

Echter is het contact met een paar buurtbewoners en het buurtteam ook een paar keer heel stroef gegaan en hadden beide buurtbewoonsters weinig vertrouwen in de medewerker van het Buurtteam. Afspraken werden niet nagekomen, er werd niet gereageerd als er gebeld werd door de buurtbewoonsters en soms werden de buurtbewoners boos of hadden angst dat het enorme gevolgen zou hebben. Dit deelden ze met mij en heb ik contact opgenomen met de desbetreffende buurtteam-medewerker. Zij hebben allemaal als doel, en naar mijn idee houden zij zich daar iets te strikt aan, dat de buurtbewoners zelfstandig en zelfredzaam worden na een paar keer hulp en contact met het buurtteam. De buurtbewoners die ik in contact heb gebracht met het buurtteam hebben eigenlijk structurele hulp nodig bij hun administratie. Het buurteam helpt de mensen graag op weg en na orde in de chaos te hebben aangebracht, hebben ze de neiging zich terug te trekken en moeten de mensen het zelf kunnen. Mijn ervaring is dat er met de mensen uit de buurt eerst een vertrouwensband opgebouwd moet worden voordat ze het gevoel hebben dat een medewerker van een organisatie of instantie inzicht krijgt over de leefwereld van een buurtbewoner. Als je aansluit en mee veert dan kun je in hun tempo onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is. Als je twee keer een fout gemaakt hebt, moet je erg je best doen om het vertrouwen (terug) te winnen. Het is een paar keer voorgekomen dat de buurtbewoonsters mij hebben gebeld om hun teleurstelling te delen en ik als een soort bemiddelaar het contact met de buurtteam- medewerker en de buurtbewoonster moest herstellen. Het contact is de eerste paar keren vaak heel kwetsbaar. Afhankelijk van de hulpvraag ben ik er één of meerdere keren bij geweest als er een afspraak met beiden was.

Op dit moment is er een buurtteam-medewerker die een goede aansluiting heeft gevonden bij de hulpvraag, die meedenkt en oplossingen aandraagt. Met de buurtbewoonster heb ik bijna wekelijks contact en bespreken we ook de samenwerking met deze buurtteam-medewerker.

Deze zelfde buurtteam-medewerker heeft contact met mij gezocht of ik voor een andere buurtbewoner die hij begeleidt, een plek kan bieden in de speeltuin om vrijwilligerswerk te doen. Zodat deze man, die behoorlijk geïsoleerd en vooral binnenshuis blijft, weer meer naar buiten gaat, onder de mensen komt en zich nuttig kan voelen. Binnenkort gaan we kennis maken en kijken of er een klik is en deze buurtbewoner de speeltuin als goede plek ziet om weer meer naar buiten te gaan.

Samenwerking Buurtteam

Het contact met het buurtteam is regelmatig en voor twee gezinnen heb ik het contact gelegd tussen beide.

Het gezin met de drie kinderen heeft zelf contact gezocht met het buurteam. Voor zichzelf en voor de zoon die op de basisschool zit en op school gesprekken heeft met iemand van het buurtteam tijdens schooltijd.

Bij de andere twee mensen uit de buurt ben ik de eerste paar keer aanwezig geweest om de hulpvraag helder te krijgen en wat zij van het buurteam op pakken en wat mijn rol is en blijft. Bij alle drie speelt zowel het financiële gedeelte een rol van de zorg als het andere deel over het psychosociale deel in hun leven. Mijn rol is vooral aansluiten in het proces en daar waar nodig de ene of de andere partij ondersteunen of aanmoedigen te bewegen in de richting van hulp en actie. Wat ik opvallend vind is de vanzelfsprekendheid waarmee er gewerkt wordt naar zelfstandigheid van de burger. Terwijl ik denk dat niet iedereen na hulp van het buurtteam voor altijd zelfstandig dat kunnen doen waar ze (tijdelijk) hulp bij hebben gehad.

Een leuke situatie waarin ik vind het samenwerken positieve uitwerkingen heeft is dat een Buurtteam-medewerker bij een buurtbewoonster aansloot en ik daar bij het kennismakingsgesprek aanwezig was. Hij heeft mij een aantal keren gebeld voor overleg en samenwerking. Hij belde een tijdje geleden om te vragen of er ruimte is voor iemand die hij begeleid om vrijwilligerswerk in de speeltuin te gaan doen. Deze persoon zit alleen maar thuis en wil graag iets buitenshuis doen om het leven weer wat invulling te geven. Binnenkort gaan we kennismaken en kijken of er een wederzijdse klik is tussen deze persoon en de bezoekers van de speeltuin.

Enkele cijfers

Doelgroep  Dagelijks (gemiddelde)
Kinderen 0-12 jaar 30 - 50 per dag (verschil in zomer en winter)
Jongeren 12-18 jaar 6 per dag

Volwassenen 18+

6 - 8 per dag in de speeltuin, 3 per week bij hen thuis
Social Media 5 x per dag Facebook, Instagram, Whatsapp, mail
Intensief contact  Wekelijks (gemiddeld 1,5 uur)
Culturele achtergrond 2 families op huisbezoek (door het jaar heen varieert te intensiteit van het huisbezoek)

Autochtone achtergrond

2 families (op huisbezoek)
Incidenteel 20 families door het jaar heen

Telefonisch contact
2 volwassen autochtone buurtbewoonsters


Wekelijks
1 tot 2 keer per week, naast huisbezoek, van gemiddeld 10 minuten per persoon.

 

 

De intensiteit van de contacten hangt af van omgevingsfactoren. Als er een persoonlijk verhaal is ga ik met deze persoon apart zitten of we maken een afspraak om op een moment dieper in te gaan op het onderwerp of verhaal.

Gedurende een dag kan tijdens een spel in de speeltuin een verhaal ter sprake komen dat voor meerdere personen herkenbaar is of er iets aan kunnen hebben als er een groepsgesprek ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld het onderwerp vluchtelingen zijn of het onderwerp gezond eten en gezond gewicht. Of wat per seizoen zich herhaald bij de verschillende leeftijdsgroepen: Cito, middelbare schoolkeuze, zomervakantie: wel of niet op reis, lentekriebels, verhuizen, geld en de waarde er van.

De gesprekken met de volwassenen zijn merendeel zorgen die er binnen het gezin spelen. Dit gaat vaak over gezondheidsklachten: fysiek of psychisch. Of over financiële zorgen.

Op de rechter bladzijde is een situatie van een buurtbewoonster geschetst, waarmee ik probeer duidelijk te maken hoe hulpbehoevend zij soms is. En soms is ze enorm sterk en onderneemt ze van alles. Ik ben van mening dat deze mevrouw altijd ondersteuning nodig zal hebben in haar administratie.

Soms is de combinatie speeltuinwerk en buurtpastoraat lastig te organiseren en te combineren. Zeker als het gaat om een planning te maken met een derde partij, bijvoorbeeld met iemand van het buurtteam, een bezoek aan een arts/ziekenhuis.

En soms maak ik me druk of maak ik me zorgen om haar en als ik dan niet heen kan, lost het zich vaak vanzelf op door andere mensen om haar heen.

In deze casus heb ik mezelf regelmatig afgevraagd: Hoever moet/mag ik van mezelf gaan als het gaat om loyaal zijn en me verbinden en aansluit.

 
 
*