• Algemene afbeelding 1
 • Algemene afbeelding 2
 • Algemene afbeelding 3
Samenwerkingspartners in de buurt

 

In de buurt werken we met allerlei andere werkers en organisaties samen. Soms zijn het structurele samenwerkingsrelaties zoals met speeltuinwerkers, scholen en woningbouw. Vaker is de samenwerking verbonden rond buurtbewoners en bij wat er in hun leven speelt. Net als gebeurt met buurtbewoners wordt de samenwerking ineens zeer intensief om al gaandeweg weer wat af te nemen. Maar we leren elkaar daardoor kennen en kunnen elkaar zo makkelijker vinden, met elkaar meedenken en langszij vragen. Hieronder een opsomming van de diverse partners met wie we samenwerken – de intensiteit verschilt per buurt al naargelang onze functie daar of hoe het werk zich ontwikkelde:

 • Speeltuinwerkers
 • Basis- en Middelbare scholen
 • Sociaal makelaars
 • Jongerenwerkers
 • Buurtteamwerkers (sociaal en jeugd & gezin)
 • Huisartsen en praktijkondersteuners
 • Specialisten en andere hulpverlening in ziekenhuizen
 • Psychologen, psychiaters en andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg en wijkverpleging
 • Persoonlijk begeleiders van Lister, Stichting de Tussenvoorziening, Reinaerde, Stichting Noodopvang, Moviera, Victas en Altrecht
 • Medewerkers van Samen Veilig, Veilig Thuis en de Raad van kinderbescherming
 • Woningbouwverenigingen
 • Bewindvoerders
 • Wijkagenten
 • Wijkbureaus
 • Slachtofferhulp
 • Advocaten
 • Zomerschool en School is cool
 • Maatjesprojecten
 • Vrijwilligersorganisaties: de Wilg, Hulp in Praktijk, U-Centraal en Humanitas
 • Lokale kerken
 • Stichting Exodus
 • Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
 • Leger des Heils
 • Edasu [staat voor de opleiding Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
 • Collega´s van particuliere initiatieven
 
 
*