• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
Voorwoord

Alstublieft! Veel leesplezier! Hier is weer het jaarverslag van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht. Inmiddels een vertrouwd en gewaardeerd document waar naar wordt uitgezien door wie aan solidariteit wil bouwen met kwetsbare stadgenoten, wil volgen hoe het present en trouw optrekken met mensen uitwerkt en zich geïnspireerd weet door deze bijzondere vorm van pastoraat. Buurtpastoraat bestaat inmiddels vijfentwintig jaar en is niet meer uit Utrecht weg te denken. Later dit jaar willen we dat ook met u vieren.

Als je terugkijkt zijn het vijfentwintig jaren 'in beweging zijn'. Levens gaan door. Er gebeuren steeds nieuwe dingen. Nieuwe opvattingen komen op. Bezuinigingen worden afgekondigd. Vertrouwde structuren verlopen en verdwijnen, Andere inrichting van zorg en welzijn en zo meer wordt ingevoerd. De maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil. Er wordt gereorganiseerd en vernieuwd, verbouwd...... De buurtpastores hebben het allemaal meegemaakt en zich steeds ingezet om op te trekken met de meest kwetsbaren in onze samenleving, om hen steun te geven en op de been te blijven. En, als het kan, méér: iets van geluk te vinden. Vanuit hun observaties en praktijkervaringen hebben de buurtpastores met collega-werkers en instanties samengewerkt, verbanden opgebouwd en ook 'kritiek met kwaliteit' geboden ten dienste van wie eigen kracht te kort komt. Zo heeft buurtpastoraat zijn unieke plaats verworven in het Utrechtse zorg-, welzijns- en zingevingslandschap. We blijven graag onze bijdrage leveren. Het is onze overtuiging dat het evangelie zo handen en voeten krijgt.

In 2017 werden wijkcontacten, collega's en bestuur opgeschrikt door de ziekte die bij Monique de Bree opnieuw terugkeerde. Gelukkig kon zij zich weer door de tegenslag naar genezing vechten. Wij danken ieder die haar in deze moeilijke periode steun bood.

Wij hopen dat u ons jaarverslag met interesse en aandacht leest. Deel het ook met anderen die er naar uw idee iets aan kunnen hebben. Want steun voor ons werk blijft een noodzaak. Mocht u het buurtpastoraat financieel willen steunen dan is het banknummer voor een gift te vinden op onze website www.buurtpastoraatutrecht.nl/de stichting of met de knop "online donatie". Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Gérard Martens, voorzitter

maart 2018

 
 
*