• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
Rietveldbuurt

door Elizabeth van Dis

Introductie

'Guido is wie hij is.' Deze zin bleef bij mij haken. Iedereen had een mening over Guido: Hij had geen verantwoordelijkheid genomen, hij was manipulatief en stelde zich dominant op. Zomaar wat uitspraken die ik voorbij had horen komen. Maar Rik van het buurtteam zag het anders: 'Het kan wel zijn dat hij zich niet aan afspraken houdt en hij zich dominant opstelt, maar Guido is wie hij is. Hij heeft het moeilijk en daar moeten we wat mee.'

Aansluiten bij 'wat het op dat moment is'. Ook in 2017 heb ik dat geprobeerd in uiteenlopende situaties. Aansluiten bij de chaos voorafgaand aan het groot onderhoud, bij het verdriet van een moeder om haar kind, bij de blijdschap van het behalen van een diploma of bij de onomkeerbaarheid van een ernstige ziekte.

In dit jaarverslag wil ik u hiervan een indruk te geven en u meenemen naar mijn werk in de Rietveldbuurt. U kunt eerst de feitelijke informatie lezen en vervolgens wordt dit geïllustreerd met een geanonimiseerd verhaal uit mijn werkpraktijk.

Aantallen en achtergronden van de bezochte buurtbewoners in 2017

In 2017 heb ik in samenwerking met woningbouwvereniging Bo-Ex ondersteuning geboden aan bewoners die hier behoefte aan hadden. In 2017 vond de laatste fase van het grootonderhoud aan de Rietveldwoningen plaats. Begin 2018 wordt het project afgerond en dan zijn er 388 woningen opgeknapt. Voor veel bewoners was het een stressvolle onderneming om al hun spullen in te pakken en in een logeerwoning te verblijven. Zeker bij gezinnen waar al het nodige speelde, liep de stress soms hoog op. Op 112 adressen heb ik me voorafgaand aan het grootonderhoud voorgesteld en heb ik met bewoners opgetrokken naar gelang zij hier behoefte aan hadden. Daarnaast heb ik bewoners ondersteund die ik al kende uit de voorgaande jaren.

Onderstaande tabel geeft weer met hoeveel bewoners ik - in welke mate - contact heb gehad. Onder bereik wordt een schatting van het aantal personen genoemd met wie ik in geringe mate contact heb gehad. Daaronder wordt het aantal personen genoemd met wie ik een periode geregeld contact heb gehad en ondersteuning bood. Er is ook een groep met wie ik (een periode) intensief optrok. Hiermee bedoel ik dat de problemen meervoudig en complex waren, waarbij mijn betrokkenheid om verschillende redenen urgent was. Vaak vroegen deze contacten om een extra tijdsinvestering.

Tabel 1 Overzicht contacten met het buurtpastoraat 

Aantal personen
Bereik 150
Regelmatig optrekken met bb 95
Intensief optrekken met bb 14
Totaal 259

 

Tabel 2 Culturele achtergronden van de contacten met wie ik regelmatig tot intensief optrok 

Aantal personen
Nederlands 18
Marokkaans-Nederlands 58
Syrisch 10
Andere nationalteiten 23
Totaal 109

 

Tabel 3 leeftijden van de contacten met wie ik regelmatig tot intensief optrok

Aantal personen
Kinderen 0-12 jaar 31
Jongeren 12-18 jaar 12
Jongvolwassenen 19-25 jaar 4
Volwassenen tot 65 jaar 45
Volwassenen 65+ 17

 

De kinderen en jongeren met wie ik optrok, trof ik meestal in gezinsverband, waarbij ik zowel met hen als met hun ouder(s) contact had. In drie gevallen ben ik als maatje opgetrokken met twee tieners en een basisschoolleerling, die ik steunde met hun schoolwerk, sociale vaardigheden en andere zaken die voor hen belangrijk waren.

Toekomst van het werk in 2018

De afgelopen drie jaar zijn er een kleine 400 woningen door Bo-Ex opgeknapt. Dit groot onderhoudsproject was de aanleiding voor mij functie als buurtpastor in de Rietveldbuurt. Ik heb in samenwerking met Bo-Ex de bewoners bijgestaan die tijdens deze enerverende periode extra ondersteuning konden gebruiken. Daarnaast heb ik ook met bewoners opgetrokken die een beroep op mij deden omdat er andere dingen in hun leven speelden. Inmiddels heb ik veel buurtbewoners van de Rietveldbuurt leren kennen. Ik heb gemerkt dat de het onderhoud aan de woningen een mooie manier was om met mensen in contact te komen om vervolgens een relatie op te bouwen met mensen die hier behoefte aan hadden. Ik heb gemerkt dat het echt werk is van de lange adem waarbij ik moet blijven investeren in bestaande relaties en in de contacten met nieuwe buurtbewoners. Ik ben dan ook heel blij dat de Bo-Ex, de gemeente Utrecht en het Kansfonds het mogelijk maken dat ik ook in 2018 in de Rietveldbuurt kan blijven werken Omdat het groot onderhoudsproject begin 2018 is afgerond, houd ik wellicht wat tijd over, omdat ik mezelf niet op elk adres voorstel voorafgaande aan het groot onderhoud. Ik wil gaan onderzoeken of ik in die tijd iets kan betekenen voor de buurtbewoners van het aangrenzende buurtje 'Het Eindpunt'. Ik heb verschillende signalen gekregen van zowel het wijkbureau, jongerenwerkers van JOU als van sociaal makelaars van Vooruit dat dit ook een gesloten buurt is, waar ook veel multi-problem gezinnen wonen, die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening. Gelijksoortige signalen heb ik ook gehoord van bewoners uit de Rietveldbuurt die daar familie en of vrienden hebben wonen. Via hen heb ik intussen al een paar mensen die in Het Eindpunt wonen leren kennen. In 2018 hoop ik te ontdekken of ik iets kan betekenen voor meer gezinnen die in deze buurt wonen.

 
 
*