• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
Geuzenwijk

door Heleen Heidinga

Introductie

Zo'n drie jaar ben ik nu aan het werk in de Geuzenwijk. Een nieuwe naam voor de oude Betonbuurt in Zuilen, in Noord- West Utrecht. Uit deze buurt kwamen mij signalen ter ore van zowel buurtbewoners uit mijn oude buurt als van werkers en instanties dat het hier 'niet goed' ging. Tegelijkertijd kreeg ik ook het signaal dat men daar niet goed bij kon komen, omdat er veel geslotenheid zou heersen en dat het moeilijk was om achter de voordeur te komen.

Door onze ervaring met het werken volgens de presentiebenadering, waarbij de relatie voorop staat en we vanaf de straat langzaam vertrouwen proberen te winnen van de buurt en haar bewoners, dachten we dat dit een goede manier zou zijn om ingang te krijgen tot deze buurt en haar bewoners.

Het proces van een bekend gezicht, een maatje worden in de buurt en voor sommige buurtbewoners een vertrouwenspersoon worden, heeft zich dit jaar gestaag voortgezet en is in sommige gezinnen geïntensiveerd. Opnieuw bleek het een taai proces, dat in golfbewegingen ging. Ik hoop dat het verhaal hier onder dat ook van heel dichtbij toont. Het vertrouwen moet keer op keer bestendigd worden en blijkt zeer kwetsbaar. Voor mij is het iedere keer weer mooi om te merken dat schijnbaar doelloos ergens rondhangen, kleine gesprekjes voeren in de speeltuin, meespelen met kinderen of bij mensen op de koffie gaan en aansluiten bij hun dagelijkse dingen, helpt om mij erbij te vragen op het moment dat er noodzaak is voor de buurtbewoner. Dit jaar ben ik op deze manier intensief bij drie nieuwe gezinnen betrokken geraakt, waar complexe zaken speelden met verschillende gezinsleden op verschillende vlakken.

Doordat ik mij als buurtpastor in het hele leven van een buurtbewoner begeef, krijg ik zicht op hoe dit alles met elkaar samenhangt en welke ballen een buurtbewoner allemaal tegelijk in de lucht moet houden. Dit in tegenstelling tot andere hulpverlening, die vaak in deelgebieden werkt (jeugd/één gezinslid met de meeste problemen/financiën/gezondheid). Ook heb ik vaak zicht op familie en vrienden, omdat ze dichtbij wonen en ik hen ook ken, wat helpt om van binnenuit te begrijpen waar iemand vandaan komt en waarom hij of zij deels is zoals hij is. Daarnaast ontmoet ik mensen op allerlei plekken waardoor er mogelijkheden ontstaan voor verschillende soorten gesprek; in de speeltuin kan het op een middag gewoon gezellig kletsen zijn; trots vertellen over je spreekbeurt, of over je kleinkinderen of uitwisselen hoe de feestdagen waren. En als er iets meer privé zaken gedeeld moeten worden, kan dit ook even samen zittend op een bankje, buiten het oor van de rest, op de hoek van een straat of thuis op de bank. Dit alles leidt tot een rijke en geschakeerde kennis over mensen, en een diep verstaan van hun leven met al hun kracht en kwetsbaarheid. Daardoor kan ik maximaal bij hen aansluiten om zo te zoeken naar hulp en steun die goed doet. Het stemt mij dankbaar als ik dat van buurtbewoners terug krijg, in welke vorm dan ook.

Aantallen en achtergronden van bezochte huishoudens in 2017

Onderstaande tabel geeft weer met hoeveel bewoners ik, in welke mate, contact heb gehad. Onder bereik wordt alle personen genoemd met wie ik in 2017 contact heb gehad; van contacten die nog niet zijn uitgegroeid tot een relatie tot de zeer intensieve contacten. Daaronder wordt het aantal personen genoemd met wie ik een periode geregeld contact heb gehad en ondersteuning bood. Er is ook een groep met wie ik (een periode) intensief optrok. Hiermee bedoel ik dat de problemen meervoudig en complex waren, waarbij mijn betrokkenheid om verschillende redenen urgent was. Vaak vroegen deze contacten om een extra tijdsinvestering.

 

Tabel 1 Overzicht contacten met het buurtpastoraat 

Aantal personen
Bereik 124
Regelmatig optrekken met bb 33
Intensief optrekken met bb 22
Totaal 124

 

 

Tabel 2 Culturele achtergronden van de opgebouwde contacten

 

Aantal personen
Nederlands 44
Marokkaans-Nederlands 50
Turks-Nederlands 18
Andere nationalteiten 12
Totaal 124

 

Tabel 3 leeftijden van de opgebouwde contacten

 

Aantal personen
Kinderen 0-12 jaar 40
Jongeren 12-18 jaar 20
Jongvolwassenen 19-25 jaar 8
Volwassenen tot 65 jaar 52
Volwassenen 65+ 4
Totaal 124

 

 
 
*